Četvrtak 23.3.2017.
O Antifašističkom vjesniku

Pokrenut u Zagrebu 1940. godine u ilegali, potom štampan na oslobođenom teritoriju Petrove Gore, Partizanske Drežnice i Splita, narednih 50 godina Vjesnik je bio simbol NOB-a i socijalističke revolucije narodā Hrvatske. Među historijskim nasljeđem te novine, iz početaka u kojima je objavljivana kao »Glasilo Jedinstvene Narodno oslobodilačke fronte Hrvatske«, ističe se krilatica »Smrt fašizmu -- Sloboda narodu!«, po prvi puta objavljena upravo na Vjesnikovoj naslovnici

Svjedočimo urušavanju odgojno obrazovnog sustava koji nam se događa pred očima. Samo u ovoj školskoj godini u Šibeniku smo mogli svjedočiti grafitu na školi na Šubićevcu 'Oj hrvatska mati, Srbe ćemo klati', nakon toga je ravnatelj tehničke škole izbacio izložbu o holokaustu jer ustaše pokazuje u negativnom, tj. pravom svjetlu. Za to vrijeme mu se ispred ulaza škole kočopere desetine ustaških i nacističkih grafita i zbog toga nije bio sankcioniran. Štoviše, «dvorski» povjesničar Ante Nazor ga na «državnoj» televiziji pohvalio zbog tog «hrabrog» čina. I kakvu lekciju da djeca nauče iz toga? Na temelju naučenog na ulazu OŠ Vidici ispisali su dvadeset metarski grafit «Svi Srbi su četnici =U= Za dom spremni =U= Vukovar».

Suvremeno ustaštvo u fazi nacionalne samodestrukcije želi likvidarati i FALIŠ

Video poruka podrške Borisa Budena festivalu FALIŠ

"Ono što se dogodilo sa šibenskim festivalom FALIŠ, dakle njegova likvidacija od strane Ministarstva kulture, posljedica je konačne uspostave ustaškog režima u Hrvatskoj. Kada kažem ustaštvo, onda mislim na bitnu razliku između onoga što je takozvano historijsko ustaštvo – to je ono što se dogodilo između 1941. i 1945. – i nečega što ja zovem strukturalno, suvremeno ustaštvo"

Zaboravljena kosturnica u Drnišu

Tragom vijesti o uređenju ljetne pozornice na lokaciji Gradine, istražili smo stanje spomenika NOB-a u Drnišu

Prije godinu dana pojavila se vijest da grad Drniš planira na lokaciji turske kule Gradina započeti uređenje ljetne pozornice, ugostiteljskog objekta, suvenirnice, dječjeg igrališta, šetnice i drugih sadržaja. Gradonačelnik je nedavno objavio da je Grad uložio sredstva u izradu konzervatorskog elaborata za pripremu tog projekta. To nas je ponukalo da posjetimo Gradinu i vidimo što je još ostalo od zaboravljene spomen-kosturnice u koju su bili sahranjeni posmrtni ostaci 280 partizana poginulih u akcijama oslobađanja ovog dijela Dalmacije, a koja se nalazi u neposrednoj blizni spomenutog lokaliteta na Gradini. 

»A mi u ovom kavezu muku mučimo…«

Publikacija Josipa Jagića o narodnooslobodilačkom pokretu u Zagrebu od kraja 1943. do ožujka 1945. godine

Mreže NOP-a su u Zagrebu plele jedan paralelni sustav koji je inicijalno imao namjeru direktno se suprotstaviti državnom sustavu. Nakon što su uvidjele da je to sraz u kojem gotovo sigurno gube, organizacije NOP-a su se povukle u sjenu u namjeri da nastave plesti mrežu organizacija i ljudi koja bi pomagala partizanskim jedinicama koje su vodile taj direktan sraz sa ustaškim pokretom, njihovom državom i njihovim saveznicima.

Od 1944. godine sve jedinice NDH koje su bile matične na prostoru sjeverozapadne Hrvatske, a koje su prethodnih godina rata slane na druga krizna područja unutar NDH, do kraja rata više ne napuštaju taj prostor te se koncentriraju kako bi krajnjim naporima kontrirale partizanskim vojnim i političkim naporima. Tijekom 1944. godine prostor sjeverozapadne Hrvatske dobiva sve veću stratešku važnost za njemački Wehrmacht pa se tako i njihove jedinice sve više počinju tu koncentrirati. Od kraja 1943. godine represivni aparat NDH u Zagrebu je povećao i brutalizirao napore da se što efikasnije kontrira utjecaju NOP-a prije svega u Zagrebu, a onda i u njegovoj okolici.