Ponedjeljak 16.7.2018.

Slava historijskom revizionizmu i slugama okupatora

Slava Ukrajini je još jedan u nizu rehabilitiranih pokliča nacističkih kolaboracionista

Ukrajina je zaboravila na 7 milijuna Ukrajinaca koji su sudjelovali u borbi protiv fašizma na strani Crvene armije, pa slavi stotinjak tisuća nacističkih kolaboranata proslavljenih po etničkom čišćenju. Slično kao u nekim južnijim državama na Balkanu, tako je i u Ukrajini povijesni revizionizam doveo do toga da se Stepana Banderu i njegove kolaboracioniste danas predstavlja kao „borce za nacionalnu nezavisnost“, pri čemu se prešućuju njegovi brojni zločini i masovna ubojstva Poljaka, Židova, Rusa, Bjelorusa, Mađara, ali i Ukrajinaca antifašista. Žrtva tog patološkog narativa nije samo današnja ukrajinska omladina, nego i, kako vidimo, Domagoj Vida. 

Apel španskih boraca za mir u Jugoslaviji

Prenosimo apel iz listopada 1991.

"Apel demokratskoj i miroljubivoj javnosti Jugoslavije, Europe i svijeta" Udruženja jugoslovenskih dobrovoljaca španske republikanske vojske 1936-1939 preveden je na španjolski i engleski jezik, a u prosincu 1991. predala ga je u njujorškom sjedištu OUN (za generalnog sekretara, g. Pereza de Cuellara) delegacija sarajevske Dječije ambasade.

JUGOSLAVIJE, EVROPE I SVIJETApreveden na španski i engleski jezik, predala je decembra 1991, u njujorškom sjedištu OUN (za generalnog sekretara, g. Pereza de Cuellara) delegacija sarajevske Dječije ambasade

Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Rovinju

Fotogalerija rada kipara Ivana Sabolića

Teško je ustaša biti

Satirična Facebook stranica Dnevna doza marksizma-lenjinizma danas se sažalila nad teškim izborom koji stoji pred današnji sljedbenicima ustaša. Bar pred onima koji imaju imalo razuma.