Utorak 10.12.2019.

Partizanska akcija u okupiranom Karlovcu