Petak 17.9.2021.

Partizanska akcija u okupiranom Karlovcu