Srijeda 8.7.2020.

Partizanska akcija u okupiranom Karlovcu