Ponedjeljak 27.1.2020.

Partizanska akcija u okupiranom Karlovcu