Utorak 7.4.2020.

Proboj logoraša iz Jasenovca

Koncentracijski logor Jasenovac, pogled na žičanu ogradu koja je dijelila muški i ženski dio logora, 4. des. 20. st.
Jasenovac, zgrada-drvene-stolarije
Zgrada Ekonomije (mljekara, klaona, vrt...)