Nedjelja 19.1.2020.

Saveznici oslobodili nacistički logor Dachau