Nedjelja 26.5.2019.

Saveznici oslobodili nacistički logor Dachau