Srijeda 17.7.2019.

Saveznici oslobodili nacistički logor Dachau