Utorak 31.3.2020.

Pogubljen Stjepan Filipović

Nekoliko sati nakon što su na današnji dan 1942. godine u Šibeniku pogubljeni Rade Končar i drugovi, u Valjevu su njemački okupatori na vješala izveli komandanta bataljona Tamnavsko-kolubarskog partizanskog odreda, Stjepana Filipovića Stevu.
Dok su ga vodili na gubilište, Filipović je izvikivao parole protiv okupacije, za narodno oslobođenje, u slavu Sovjetskog saveza, Komunističke partije i Crvene armije. S agitacijom je nastavio i na vješalima nakon što mu je oko vrata namaknuta omča pa je komandujući njemački oficir naredio da se smrtna kazna izvrši i prije planiranih 11 sati.
Slika Steve Filipovića na vješalima jedna je od najpoznatijih fotografija iz Narodnooslobodilačke borbe.