Srijeda 19.6.2019.

Dan ustanka naroda Slovenije

Šmarnogorska ilegalna grupa 22. srpnja 1941., između sela Tacen i Šmartno u podnožju Šmarne gore, izvršila je prvu organiziranu akciju na suradnike okupatora. Poslje ove akcije udružila se sa još dvije grupe, da bi 24. srpnja sjeverozapadno od Rašice formirali Rašišku partizansku četu, koja je već sredinom kolovoza imala 65 boraca i razvila svoju aktivnost na području Tacen — Črnuče — Vodice — Smlednik, uništavajući telefonske veze i neprijateljsku imovinu. Time je započela narodno oslobodilačka borba naroda Slovenije.

Kao odgovor na česte akcije Rašiške čete koja je 18. rujna ubila 5 njemačkih okupatora, 20. rujna je policijskim bataljun zapalio selo Rašice, a stanovništvo iselilo u Bosnu. Bilo je to prvo slovensko selo u nizu koje je doživilo takvu sudbinu. Nakon rata selo je obnovljeno.