Srijeda 19.6.2019.

Ustanak u Banovini

Nakon partijske odluke Vasilije Gaćeša s grupom ustanika napada ustaško uporište u Banijskom Grabovcu

Partijsku odluku donesenu u šumi Abez kraj Gvozda, 19. i 20. srpnja da se podigne ustanak na Baniji i Kordunu, Vasilije Gaćeša je počeo sprovoditi u djelo već sa 23. na 24. srpnja, kada je s ustanicima raspoređenima u tri grupe napao željezničku postaju i općinu u Banskom Grabovcu. U akciji je bila uništena žandarmerijska posada, željeznička postaja i oduzeto 12 pušaka sa streljivom. Dana 24. srpnja, Gaćeša je okupio prvu grupu banijskih partizana u Šamarici, kod Jovina groba. Oni su vodili brigu o životu izbjeglog naroda iz sela Vlahovića, Grabovca, Drenovca, Šušnjara i Luščana i u tu svrhu organizirali rad pekara, mlinova, straže, zemunice i druge potrebe za život u šumi.