Nedjelja 12.7.2020.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen