Nedjelja 28.2.2021.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen