Nedjelja 20.10.2019.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen