Ponedjeljak 30.3.2020.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen