Srijeda 20.2.2019.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen