Nedjelja 29.11.2020.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen