Nedjelja 18.8.2019.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen