Nedjelja 26.9.2021.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen