Petak 10.7.2020.

Kad bi fašizam zauzeo vlast...

Iz domaćeg tiska krajem 1930-ih godina...