Srijeda 20.2.2019.

Ne brijem noge, brijem na NOB

Odgovor SKOJ-evki na govor mržnje zastupnika kanadske dijaspore generala Željka Glasnovića