Ponedjeljak 6.2.2023.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen