Ponedjeljak 23.5.2022.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen