Nedjelja 19.5.2024.

Počelo drugo zasjedanje ZAVNOH-a u Plaškom

U Plaškom započelo Drugo zasjedanje ZAVNOH-a. Trajalo je do 15 listopada, kada su izabrani novi Izvršni odbor i 47 novih vjećnika. Predstavnici Hrvata, Srba i nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj jednodušno su izrazili volju da se nova Jugoslavija izgradi na načelu federacije i da Hrvatska uđe u nju kao ravnopravna federalna jedinica. Potvrđena je odluka Izvršnog odbora od 20. rujna 1943. o priključenju svih dijelova Hrvatske koji su prema Rimskim ugovorima iz 1941. bili pripali Italiji donošenjem »Proglasa o vraćanju Hrvatskoj Istre, Zadra, otoka i drugih teritorija pod talijanskom okupacijom«.

Potvrđena je odluka Izvršnog odbora od 20. rujna 1943. o priključenju svih dijelova Hrvatske koji su prema Rimskim ugovorima iz 1941. bili pripali Italiji donošenjem "Proglasa o vraćanju Hrvatskoj Istre, Zadra, otoka i drugih teritorija pod talijanskom okupacijom". Otad su problemi spomenutih područja u svim službenim aktima tretirani kao i problemi drugih dijelova Hrvatske. ZAVNOH je uvažio specifičnosti tih područja, osobito Istre, pa je tijekom njemačke okupacije pomagao uputama, direktivama i kadrovima u izgradnji hrvatske vlasti i u objašnjavanju zadataka i ciljeva NOP-a. Nastojao je rješavati gospodarske probleme te probleme prikupljanja i transporta pomoći za prehranu partizanskih postrojbi u Gorskom kotaru. Na tom je zasjedanju izabran Izvršni odbor, sačinjen od 15 vijećnika. Osnovano je Tajništvo ZAVNOH-a, koje je s odjelima ZAVNOH-a, de facto pobavljalo ulogu hrvatske vlade, sve do osnutka Narodne vlade Hrvatske u Splitu 1945. Usvojen je "Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i radu ZAVNOH-a", Proglas narodu Hrvatske i Rezolucija.

ZAVNOH je ostao najviše političko predstavništvo NOP-a - de facto i najviše organ narodne vlasti u Hrvatskoj s mrežom od 4.596 narodnih odbora koji upravljaju civilnim životom na oslobođenom, a dijelom i neoslobođenim područjima.