Četvrtak 18.4.2024.

Bitka za Stilja kod Vrgorca

Dana 18. listopada 1944. dogodila se posljednja velika bitka na vrgorskom području u Drugom svjetskom ratu. Šest dana prije odlaska Nijemaca iz Vrgorca vodila se bitka za Stilja. Tih dana je stožer njemačkog garnizona u Vrgorcu (pripadao je njemačkoj 118. lovačkoj diviziji čije su trupe držale okupaciju Vrgorca) od svojih agenata na terenu doznao kako je Zapadnohercegovački partizanski odred izmješten sa Stilja u Duge Njive.

Zbog toga je odlučeno da njemačka specijalna udarna grupa TRUP (stacionirana tada na Škuljima), inače specijalizirana za diverzantske i obavještajne zadatke, krene u tajnu akciju prema Stiljima i iznenadi tamošnje terenske radnike, partizanske aktiviste i odbornike.

U noći sa 17. na 18. listopada TRUP je krenuo u akciju. Kako bi postigli efekt iznenađenja, njemački vojnici su obuli opanke i potiho se spustili s padina Matokita prema Stiljima i započeli s napadom i paljenjem kuća u zaselcima Maršići i Vukmiri.

Međutim, Nijemci tada nisu znali kako se na Stilja upravo vratila jedna četa Zapadnohercegovačkog partizanskog odreda koja je desetak dana boravila odijeljena od glavnine odreda na potezu između Novih sela i Bijače. Također, partizani nisu znali za predstojeći njemački napad na selo.

U novonastaloj konfuziji Nijemci su se spustili prema selu, a tek pristigli hercegovački partizani i njima pridruženi terenski radnici i odbornici sa Stilja su odmah stupili u borbu, ne znajući radi li se o njemačkoj vojsci ili ustašama, te kolika je njihova snaga. Bitka je trajala do jutra, a njezinom rezultatu je doprinijelo bolje poznavanje terena od strane samih mještana Stilja koji su pomagali partizanima i usmjeravali ih pa su ovi uspjeli zaposjesti povoljnije položaje u borbi. U bitci je uništen cjelokupni njemački TRUP. Izvori navode kako je na bojnom polju izbrojano 46 mrtvih i jedan ranjeni Nijemac. Koliko je poznato, partizani nisu imali poginulih pripadnika, već par ranjenih.

Potaknuti ovim porazom, a još više tijekom partizanskog oslobađanja Dalmacije, Nijemci nisu imali izbora nego napustiti Vrgorac, što se dogodilo 24. listopada, nakon čega su u gradić ušle jedinice Grupe južnodalmatinskih partizanskih odreda.

Autor: Branko Radonić