Utorak 18.6.2024.

Osnovan TANJUG

Telegrafska agencija nove Jugoslavije - Tanjug je osnovana 5. 11. 1943. godine u Jajcu s namjerom da svijetu približi informacije o antifašističkoj borbi narodnooslobodilačkog pokreta koju su vodili komunisti pod vodstvom Josipa Broza.

U avnojevskom Jajcu, nalazi se objekat nazvan Šarenica ili Saračeva kuća, u kojoj je osnovana Telegrafska agencija nove Jugoslavije. Ideju je uoči Drugog zasjedanja AVNOJ-a dao Moša Pijade, s ciljem da se međunarodna javnost informira o borbi protiv okupatora u Jugoslaviji, a prvi direktor je bio Vladislav Ribnikar, poznati novinar, dugogodišnji direktor lista Politika.

Da se formirao Tanjug prva je objavila radio-stanica “Slobodna Jugoslavija”, a uskoro je to saznao i cijeli svijet. "Služba BBC-a je slušala sve emisije “Slobodne Jugoslavije”, i bila je prva od stranih radio-stanica koja je objavila informaciju o osnivanju Tanjuga. To samo pokazuje koliko je bilo ogromno interesiranje u svjetskoj javnosti za emisije “Slobodne Jugoslavije” s obzirom na to da je naša radio-stanica bila jedina, među stanicama pokreta otpora, koja je bila povezana sa svojom zemljom" – ispričao je u jednom od svojih govora Veljko Vlahović, koji je u to vrijeme upravljao ovom radio-stanicom iz Moskve.

Tanjug je počeo svoj rad sa zapljenjenim odašiljačem, rasklimatanom mašinom za umnožavanje (geštetnerom) i jednom pisaćom mašinom. Do dolaska u Beograd u listopadu 1944. sa skromnom opremom, bio u pokretu i oglašavao se iz Jajca, Drvara, s Visa, iz Valjeva i Aranđelovca, odakle je 20. listopada 1944. javio da je Beograd oslobođen. Već 25. listopada 1944. Tanjug je objavio prvi vanjskopolitički bilten u oslobođenom Beogradu.

Nakon Ribnikara, na mjesto direktora je došao Vladimir Dedijer koji je i napisao vijest o oslobađanju Beograda.

“Jutros u osam na najvišoj zgradi Beograda palati Albaniji razvila se velika naša zastava, znak da je glavni grad Jugoslavije oslobođen. nešto kasnije na Kalemegdanu su se sreli komandant ruskih jedinica koje su uzele učešća u oslobođenju Beograda general-lajtnant Žurkov i komandant našeg Prvog korpusa general-lajtnant Peko Dačević. General Žukov je zagrlio generala Dapčevića. Od radosti su mu potekle suze na oči.”

Tanjug 1963. godine bio izabran za osmu novinsku agenciju na svijetu, a 1975. je osnovan PUL novinskih agencija nesvrstanih zemalja u kojem je Tanjug imao jednu od vodećih uloga, a činilo ih je 130 agencija.