Utorak 21.5.2024.

Zločin luburićevaca u Hruševcu

Jedno od najstravičnijih nedjela tijekom rata u zaprešičkom kraju učinili su luburićevci 23. prosinca 1944. godine u ustaničkim selima Hruševec Kupljenski i Hruševec Pušćanski. Tijekom cijelog rata ova su sela bila uz NOP. U njima su se skrivali ranjenici i ilegalci, a često su navraćale i partizanske jedinice sa šireg operativnog područja. Neprijatelj je u njih dolazio samo s većim jedinicama. Rano ujutro 23. prosinca 1944. ustaše su opkolili sela. Dan prije ondje je stigao vod Zagrebačkog partizanskog odreda (15 boraca, prema sjećanju mještana) kako bi preuzeo dva mitraljeza iz oborenog savezničkog aviona. Vod je noćio u zaseoku Filkovići i, da nije bilo budnosti mjesnih aktivista, bio bi zatečen i uništen. Međutim, nakon kraće borbe s bojnom I. Ustaškog obrambenog zdruga iz Savskog Marofa povukao se u pravcu Merenja u šumu Dubrava. Čini se da su ustašama iz Savskog Marofa u pomoć pristigle i oklopne jedinice tzv. brzog sklopa iz Zagreba pod zapovjedništvom bojnika Milovana Pavličevića – Mime. O tome u izvještaju Oružničke postaje Zaprešić od 24. prosinca 1944. koji potpisuje zapovjednik vodnik Petar Alfirević stoji:

Dne 23. o.m. oko 7 sati Ustaška bojna obrambenog zdruga iz Savskog Marofa, prilikom vršenja akcije u selu Hruševcu općina Pušća sukobila se sa jednom skupinom partizana jakosti od 80-100 njih... Borba je trajala od 7 sati do 8,30. Nakon te borbe, partizani su se povukli... U ovoj borbi ubijeno je 4 partizana, zaplijenjene 2 strojnice... U borbi je poginulo nekoliko seljaka iz sela Hruševec... Od strane naših postrojbi upaljeno je oko 30 kuća... 61 osoba od 12-60 godina koji su ostali bez kuća uhićeni su od strane naših postrojbi i odpremljeni u Savski Marof u logor. U ovoj borbi ranjeno je nekoliko Ustaša, a akcijom je zapovijedao satnik Kopar iz Savskog Marofa. Stoka je od seljaka koji su ostali bez kuća spremljena u Savski Marof.

U izvještaju općinskog poglavarstva u Pušći od 29. prosinca 1944. piše:
Dne 23. prosinca 1944. stigla je Ustaška vojska iz Savskog Marofa u Hruševec Pušćanski i Hruševec Kupljenski te je tamo spalila 71 domaćinstvo te otjerala blago i svinje istim žiteljima. Tom prigodom ubijeno je 13 žitelja iz gornjih sela. Prilaže se iskaz popaljenih kuća i ostalih zgrada kao i iskaz ubijenih osoba.

Nakon borbe s partizanima neprijatelj je započeo masovni teror nad stanovništvom – ubijao je, palio i pljačkao. Zapaljena su 72 domaćinstva, opljačkano je 67 grla blaga, a izgorjela je 51 kuća i 60 gospodarskih zgrada. Na najzvjerskiji način ubijeno je 16 ljudi, pretežno žena, djece i staraca. Zaklani su, strijeljani ili živi zapaljeni. Ustaše su, osim pljenidbe, odveli 61 osobu u Savski Marof gdje su ih tri dana zlostavljali u vagonima, a nakon toga starije i iscrpljene pustili kućama, dok su mlade otpremili u zatvor na Savskoj cesti.

Komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača za okrug Zagreb izvijestila je o ovom događaju Zemaljsku komisiju i zatražila podrobnije podatke:

Dne 23.XII.1944. upali su u selo Pušćanski i Kupljenski Hruševac općine Pušća kotar Zagreb s tri strane ustaše tzv. luburićevci iz uporišta Januševac, zatim oni iz uporišta Podsused, treći su došli iz Zagreba. Među njima su prepoznati neki poručnik Arapović i vodnik Škara. Ti ustaše toga dana 13 su osoba tamo streljali, 3 živa spalili bacivši ih u oganj, 1 zaklali, 1 tako isprebijali da je treći dan umro, 1 teško ranili iz šmajsera, a jednom otsjekli ruku u ramenu. Spalili 57 kuća i 73 gospodarske zgrade. Mnoštvo ženskog svijeta i djece, koji su htjeli iz ognja spašavati stvari, tukli i dakako usput su, razumije se, pljačkali.

Podaci o ubijenima preuzeti su sa spomenika u Hruševcu Kupljenskom i iz dokumentacije Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača.
Toga dana ubijeni su:
Aršulić Eduard, Ivana (r. 1932.) iz Hruševca Kupljenskog, strijeljan
Barilović Stjepan, Nikole (r. 1910.) iz Hruševca Pušćanskog, strijeljan
Đurinski Bara, Pavla (r. 1910.) iz Hruševca Kupljenskog, strijeljana
Đurinski Jana, Karla (r. 1878.) iz Hruševca Kupljenskog, strijeljana
Đurinski Josip, Mate (r. 1912.) iz Hruševca Kupljenskog, strijeljan
Đurinski Josip, Stjepana (r. 1923.) iz Hruševca Kupljenskog, strijeljan
Đurinski Marica, Franje (r. 1920.) iz Hruševca Kupljenskog, strijeljana
Đurinski Mirko, Mate (r. 1876.) iz Hruševca Kupljenskog, zaklan
Đurinski Stjepan, Ivana (r. 1884.) iz Hruševca Kupljenskog, strijeljan
Filković Nikola, Stjepana (r. 1888.) iz Hruševca Pušćanskog, strijeljan
Filković Stjepan, Nikole (r. 1862.) iz Hruševca Pušćanskog, strijeljan
Janković Pavao, Stjepana (r. 1913.) iz Hruševca Kupljenskog, zaklan
Karlović Barica, Luke (r. 1883.) iz Hruševca Kupljenskog, strijeljana
Stanišak Nikola, Vinceka (r. 1870.) iz Hruševca Kupljenskog, živ bačen u vatru
Šinko Milka, Marije (r. 1920.) iz Hruševca Kupljenskog, strijeljana
Šklebec Josip, Stjepana (r. 1912.) iz Hruševca Kupljenskog, živ bačen u vatru

Izvor: "Masakr nad Romima i Sintima u Hrastini 1945. godine – zločini luburićevaca u zaprešićkom kraju” - Marija Šimunkovića i Đorđa Mihovilovića

Spomenik žrtvama fašizma u Hruševcu
Nikola Filković, jedna od žrtava