Nedjelja 14.4.2024.

Četnički pokolj u Danilo Birnju i Dubravi kod Šibenika

20. veljače 1944. godine bio je najstrašniji dan u toku NOB-e za narod sela Dubrava i Danilo Biranj u zaleđu Šibenika. Tog dana četnici su ubili u Dubravi 18, a u Birnju 6 rodoljuba.

U Dubravi kod Šibenika se nalazila partizanska Komanda mjesta Šibenik. Početkom 1944. četnici i Nijemci su je više puta pokušavali pronaći i uništiti. Prvih par pohoda je završavalo tako da bi partizani spriječili neprijateljske patrole već na brdima koje okružuju sela ili bi se neprijatelji vraćali samo s neokoliko zarobljenih seljaka i seljanki iz Bilica i Dubrave i pokradenim plijenom. Nakon što je prvi bataljun 8. dalmatinske brigade (šibenske) u noći s 17. na 18. veljače uzvratio napadom na sam četnički garnizon organiziran je sveobuhvatni napada sa svih pravaca kako bi se uništila šibenska komanda. Sa sjeverzapada je pravcem Bilice – Danilo Biranj napalo 700 četnika Mosećke i Skradinske brigade, Nijemci su krenuli s juga iz Šibenika s jednom kompanijom u pravcu Dubrave, a ustaška bojna iz Vrpolja, Perkovića i Unešića napala je s istoka u pravcu Danila Kraljice. Tokom noći neprijatelji su zauzeli sve kote oko Dubrave. Rano ujutro u šest sati 20. veljače započeo je napad no bataljun se uspio probiti iz obruča preko sela Čvrljaka u pravcu sjevera preko Goriša i Miljevaca i preći rijeku Krku.

U Dubravi su tog dana ubijeni:
Škugor Ive pok. Jose, r. 1870. pomagao partizane
Junaković Martin pok. Ive, , r. 1893, sudjeluje u NOP-u od 1941. 1942. odlazi u partizane i postaje terenski radnik i odbornik u sektoru Dubrave
Šišak Jerko pok. Ive, r. 1880. pomagao NOP
Pauk Ljubica pok. Jakova
Petrina Jakov, r. 1893. pamagao partizane
Grubišić Šime Ivin, r. 1914. Pripadao je naprednom radničkom pokretu i 1936. uključio
se u URS-ove sindikate. Godine 1941. postaje kandidat za člana KP, a godinu dana kasnije primljen je u Partiju. Politički je radnik na terenu i odbornik NOO-a za područje Dubrave. Talijani ga hapse 1942. godine. U šibenskom zatvoru je podvrgnut mučenju, ali je pušten zbog nedostatka dokaza. Dolaskom na teren Dubrave nastavlja raditi kao odbornik.
Pavić Jerko Markov, r. 1898. Za NOP djeluje od 1942 i radi kao terenski radnik.
Protega Marko Jakovin, r. 1913. Aktivno pomagao NOP.
Škugor Mate pok. Vice, r. 1880. radio za NOP.
Rupić Frane pok. Krste, r. 1901. željezničarski radnik u NOP-u od 1941.
Škugor Niko Markov, r. 1911. radio za NOP.
Rupić Vlade pok. Nike, r. 1909. zemljoradnik i suradnik NOP-a
Škugor Frane pok. Mije, r. 1908. za NOP djeluje od 1942., terenski radnik i član Mesnog NOO-a Dubrava.
Gojanović Ive Jerkov, r. 1911. zidar, sudjeluje u NOP-u od 1941.
Škugor Niko pok. Mate, 1903. pomaže NOP od početka 1942.
Mikulandra Pajo iz Šibenika, r. 1897. službenik djelovao u NOP-u.
Škugor Ika ud. Petra, r. 1895. pomagala partizane
Rončević Krste iz Danilo Birnja, r. 1902. zemljoradnik. Radi za NOP od početka 1942. Kao odbornik našao se u Dubravi za vrijeme racije.
U Birnju su ubijeni:
Malenica Niko pok. Jakova, r. 1922.
Blaće Krste pok. Šime, r. 1921.
Višnjić Niko pok. Šime
Malenica Mate Antin
Blaće Vice pok. Jure, r. 1924.
Blaće Mate pok. Ive. r. 1911. Pripadao je Šibenskoj letećoj četi.

Teško ranjeni bili su: Škugor Stanko Matin i Škugor Vice pok. Jose oba iz Dubrave.
Tri 70-godišnjaka, Škugor Ive, Šišak Jerko i Petrina Jakov, tog su dana čuvali u kući mrtvaca Škugora Antu koji je bio na odru. Kad su četnici upali u kuću pokrali su plahte - pokrov s mrtvačeva odra, mrtvaca izbacili vani, a trojicu čuvara postrojili u dvorištu i jedno po jednog iz pištolja ustrijelili. U Danilo Birnju su zapalili pet kuća i dvije gospodarske zgrade. U svom pohodu su pokrali sve do čega su mogli doći: kapute, odjela, plahte, zlatninu, perad, suho meso…

Izvori: 
-NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA U DALMACIJI 1941-1945. ZBORNIK DOKUMENATA; knjiga 10: siječanj-ožujak 1944.
-Šibenski list 26. veljače 1964.
-Žrtvama do pobjede i slobode