Utorak 18.6.2024.

Ubijen skojevac Josip Preskar

U Vlaškoj ulici 86 poginuo je 9. ožujka 1943. član MK SKOJ-a i rukovodilac udarnih grupa Josip Preskar-Boltek. Govoreći o akciji koju je Preskar izveo na provokatora i ustaškog doušnika Katovića, Lutvo Ahmetović ovako opisuje Preskara: »Omladinac, postolar s Rokovog perivoja, Slovenac, onizak, čvrst, mlad čovjek, žustar i okretan. U licu crven, uvijek nasmijan, hitar kao vidra. Nadimak mu je bio Boltek. Bio je majstor za pojedinačne akcije. Preskara je prokazao provokator i, zbog straha da se s njim suoče, policajci su mu pucali iz automobila u leđa kod Petrove crkve u Vlaškoj ulici.« 

 

Josip Preskar rođen je 23. veljače 1920. godine u Osretku kraj Podsrede, Slovenija. Kao mlad obućarski radnik zaposlio se u Zagrebu, a prije Drugog svjetskog rata bio je aktivan u Ujedinjenom radničkom sindikalnom savezu Jugoslavije, tada najutjecajnijem sindikatu među radnicima širom Jugoslavije. Praktički odmah nakon napada sila Osovine na Jugoslaviju i proglašenja NDH, mladi Preskar se kao ilegalac odmah uključio u organiziranje udarnih omladinskih grupa i odbora Narodne zaštite u Zagrebu. U isto je vrijeme sudjelovao u više sabotaža i likvidacija potkazivača NOP-a i agenata-provokatora. Prosinca mjeseca 1941. bio je izabran za člana Mjesnog komiteta SKOJ-a u gradu, a već u lipnju 1942. prešao je na rad s udarnim grupama. Osim toga se bavio i prebacivanjem ljudi iz grada ilegalnim kanalima u partizanske jedinice. Bio je poslan na partijski tečaj na Kordunu, nakon kojeg se ponovno vratio na ilegalni rad u Zagrebu, iako je policija već tada počela tragati za njim; naime, jedan od novopridošlih članova udarne grupe, uhvaćen od ustaša, nije izdržao mučenje, te je prokazao Bolteka. Ustaški agenti ušli su mu u trag u siječnju 1943., te mu 9. ožujka pripremili zasjedu u blizini Petrove crkve (Vlaška ulica) znajući da će tuda proći. U tom je trenutku Preskar sa još dvojicom ilegalaca Petrovom ulicom upravo išao u jednu akciju. Kada su se iz Petrove spustili u Vlašku, agenti su im se približili sleđa i zapucali na njih; Preskar je ostao ležati teško ranjen. Prebacili su ga u bolnicu, gdje su ga pokušali održati na životu barem toliko da od njega iznude neke informacije, ali je Josip Preskar ubrzo preminuo, ne odavši im ništa.


Izvori:

Kartografija otpora, Pogibija Josipa Preskara

Goran Korov, Josip Preskar-Boltek: Narodni heroj