Subota 18.5.2024.

Oslobođeno Sarajevo

Još od sredine ožujka, Sarajevo je gotovo u potpunosti bilo opkoljeno sa tri korpusa JA, iako je u gradu ostalo utvrđeno još 38.000 nacista, ustaša i četnika. Vojnoj operaciji oslobođenja prethodila je odluka o formiranju Operativnog štaba za oslobođenje Sarajeva, donesena 17. ožujka. Šest dana kasnije ovaj štab je izdao naređenje: "...za direktan napad na Sarajevo od snaga 5. korpusa učestvovat će 10. divizija u cjelini i 4. divizija bez jedne brigade...".

U noći s 27. na 28. ožujak, Luburić je povješao po gradu 55 ilegalaca koji su prethodno mučeni u tzv. "Luburića vili". Nakon strašnih mučenja (peglanja, kuhanja, kidanja) mnogi antifašisti su već mrtvi bili obješeni kako bi zastrašili Sarajlije.

28. III. 1945. kreće finalna operacija za oslobođenje.

3. IV. 1945., nacisti donose odluku o povlačenju dolinom Bosne, a za njima se povlače i ustaše. Prije povlačenja željeli su uništiti što više infrastrukure no u tome su ih spriječili ilegalci. Narodni heroj Vladimir Perić-Valter s grupom boraca čuvao je električnu centralu koju su ustaše htjeli uništiti prilikom povlačenja. Međutim, poginuo je, i to upravo 6.4., na dan kad je 3. korpus napokon oslobodio Sarajevo. 

5. IV. 1945. u 17 sati, kroz Višegradsku kapiju, ušle su prve partizanske jedinice za oslobođenje grada Saraje­va, 16. muslimanska NOU brigada. 

6. IV. 1945. slomljen je otpor Nijemaca i pripadni­ka NDH i Sarajevo je oslobođeno.

U antifašističkoj borbi od 1941. do 1945. živote je dao 10.961 građanin Sarajeva. 

Jedinice JA imale su u operaciji oslobođenja Sarajeva 637 poginulih, 2.020 ranjenih i 27 nestalih boraca.

Oglas Luburićevog "prijekog suda" u kojem su popisani svi oni koji su osuđeni na smrt i teške zatvorske kazne u Sarajevu u ožujku 1945. godine
Izvor: Fb stranica Historijski arhiv Sarajevo
Sarajevska operacija - od 28. III. do 6. IV. 1945 godine
Izvor: Fb stranica Historijski arhiv Sarajevo
Ulazak jedinica NOV i POJ u oslobođeno Sarajevo 6. travnja 1945. godine
Izvor: Fb stranica Historijski arhiv Sarajevo
Narod na ulicama slavi oslobođenje Sarajeva od fašističke okupacije, travanj 1945.
Izvor: Fb stranica Historijski arhiv Sarajevo
Izvaredno izdanje Fronta Slobode povodom oslobođenja Sarajeva
Izvor: Fb stranica 70 godina oslobođenja Sarajeva