Utorak 18.6.2024.

U Splitu pod Marjanom formiran 1. udarni odred

Već 4. svibnja su u Solinskom bazenu formirane tri udarne grupe za izvođenje diverzija protiv okupatora. Svaka grupa je imala svog starješinu. Grupe su sačinjavali iskusni članovi Partije, kandidati i poneki skojevac, i svi su dobro baratali oružujem. Zadatak im je, da ostalo partijsko članstvo, kandidate i skojevce, što prije obuče u rukovanju oružjem. Svaka grupa raspolagala je s tri puške i 10 komada bombi. Prva je grupa formirana od 19 drugova iz Rupotine, drga iz Klisa, ima 15 drugova, a treća iz srednje i donje strane Solina 17 drugova. Rukovodilac grupe u Rupotini bio je Antiša Vučičić, u Klisu M. Boban, a u Solinu Ivan Bubić. Sva trojica su poginula u NOB-u.

A 7. svibnja 1941. godine u Splitu, u tupinolomu pod Marjanom, formiran je 1. udarni odred od 63 druga. Članovi Odreda položili su zakletvu koja glasi:

»U ime naroda zaklinjem se da ću se boriti protiv fašističkih okupatora i njihovih slugu za slobodu svoga naroda i dati sve svoje snage, a ako ustreba i život«.

Formiranje ovog odreda predstavlja značajan dan ne samo za Split, već i za svu Dalmaciju. Odred nagovješćuje okupatorima borbu do istrebljenja, a narodu slobodu.

Izvor: Dalmacija 1941., Gizdić
Partizanski odredi i grupe u Dalmaciji 1941.
Izvor: Dalmacija 1941., Gizdić