Četvrtak 18.4.2024.

Zbog dijeljena letaka koji pozivaju na borbu protiv okupatora strijeljani: Stjepan Škrnjug, Ivan Sutlarić, Ivan Šikić i Vilim Gašparević

24. lipnja je izvršena akcija dijeljenja letaka CK KPJ i CK KPH u povodu njemačkog napada na Sovjetski Savez. Tom je prilikom pala u ruke policiji prva grupa komunista i skojevaca koji su sudjelovali u spomenutoj akciji.

Pet dana kasnije objavljen oglas u "Hrvatskom narodu" o strijeljanju četvorice omladinaca 27. lipnja 1941. : Stjepana Škrnjuga (21), Ivan Sutlarića (22), Ivana Šikića (30) i Vilima Gašparevića (19). Oni su uhvaćenih u akciji dijeljenja letaka 24. lipnja. Smrtna kazna je preostalom članu te grupe, Stjepanu Krznariću (18) zamijenjena 20-godišnjom tamnicom. Bio je to prvi ustaški oglas u kojem se govorilo o lecima »komunističkog sadržaja«

GAŠPAROVIĆ VILIM - rođen u Podsoplju kod Crkivenice 25. srpnja 1922. godine. Živio je u Zagrebu gdje je izučavao turpijarski zanat. Član SKOJ-a je postao još prije rata. Nakon okupacije pridužio se omladinskim udarnim grupama. Strijeljan je 27. lipnja 1941. na Dotrščini.

SUTLARIĆ IVAN - rođen je u Zagrebu 1919. godine gdje je živio i radio kao tapetarski pomoćnik. Aktivan je u radničkom pokretu i simpatizer je Komunističke partije. Nakon okupacije priključuje se NOP-u i član je omladinske udarne grupe. Strijeljan je 27. lipnja 1941. na Dotrščini.

ŠIKIĆ IVAN MRVICA Ante - rođen  26. lipnja 1911. u Murteru, metalac. Hrvat. Prije rata završio je zanat i zaposlio se u Zagrebu. Bio je aktivni član i rukovodilac Ursovih sindikata. Od 1937. godine član je KPJ. Organizirano je djelovao u radničkim štrajkovima i demonstracijama, pa je često hapšen i ostajao bez posla. Odmah pošto je zemlja okupirana, sudjeluje u pripremama za oružani ustanak protiv okupatora. Poslije provale u partijskoj organizaciji uhapšen je od ustaške policije. Prijeki pokretni sud izrekao mu je smrtnu kaznu 27. lipnja 1941. godine. Strijeljan je istoga dana u Zagrebu.

ŠRNJUG STJEPAN - rođen 20. siječnja 1920. u Krapinskim Toplicama. Živio je i radio u Zagrebu kao kovinobrusački pomoćnik. Član je SKOJ-a i KPJ od prije rata. Postaje član V. rajonskog komiteta KPH, bio je zadužen za rad SKOJ na području Trnja. Uhapšen je u svom stanu poslje akcije dijeljenja letaka, Mučen je u zatvoru na adresi Račkoga 9 te pogubljen 27. lipnja 1941. Nekoć je po njemu nosila ime ulica u Trnju.