Petak 7.10.2022.

Uspješno završila Opercija Gvardijan