Petak 9.6.2023.

Uspješno završila Opercija Gvardijan