Četvrtak 18.4.2024.

Dan ustanka naroda Crne Gore

U rano jutro 13. srpnja 1941. započeo je najveći ustanak u porobljenoj Evropi 1941. godine. Započeo je pod rukovodstvom KPJ, a trajao je do polovice kolovoza, kada je ugušen jakom talijanskom ofanzivom.

Ustanak je izbio neposredno nakon početka formiranja protalijanske crnogorske vlade. Ustaničke formacije su, koristeći iznenađenje, napale talijanske snage, zadale im teške gubitke i preuzele vlast nad mnogim djelovima Crne Gore. Iako planiran u mnogo manjoj meri, ustanak je od prvog dana dobio karakter općenarodnog ustanka u kojem je sudjelovalo oko 30.000 ljudi. Ustanici su razbili i zarobili do tada najveći okupatorski garnizon u porobljenoj Europi, od oko 1000 talijanskih vojnika i starješina.

Talijanska vojska je na to odmah reagirala pokretanjem ofanzive te je, koristeći nadmoć u tehnici, uspjela brzo preuzeti nadzor nad dijelovima crnogorske teritorije, ustanicima nanijeti gubitke i poduzeti represalije nad crnogorskim stanovništvom. Ustanak je krajem srpnja i početkom kolovoza ugušen intervencijom 6 talijanskih divizija, a u rujnu je počela ponovna organizacija partizanskih odreda od preostalih ustaničkih grupa.