Nedjelja 19.5.2024.

IV. zasjedanje ZAVNOH-a

Tijekom lipnja 1944. otok Vis postaje vojni, politički i diplomatski centar Narodnooslobodilačkog pokreta i ZAVNOH-a. Potpunim oslobođenjem Dalmacije tijekom siječnja 1945. ZAVNOH se seli u grad Šibenik pripremajući se za preuzimanje vlasti na prostoru čitave Hrvatske. Šibenik je bio sjedište ZAVNOH-a od 31. prosinca 1944. do 13. svibnja 1945. S tim u skladu ZAVNOH donosi odluku o formiranju prve Narodne vlade Hrvatske. Na izvanrednoj sjednici Predsjedništva ZAVNOH-a 14. travnja u Splitu izabrana je Narodna vlada Federalne Hrvatske. Vladu su činili predsjednik Vladimir Bakarić, dva potpredsjednika i ministri.

Nakon oslobođenja Zagreba 8. svibnja 1945. ZAVNOH se seli u glavni grad Federalne države Hrvatske Zagreb 20. svibnja, a njegov sastav je proširen na vijećnike iz svih krajeva Hrvatske. 

U Sabornici na Markovom trgu u Zagrebu 24. i 25. srpnja 1945. godine održano je posljednje - IV. zasjedanje - ZAVNOH-a. Zasjedanje je otvorio Vladimir Nazor koji proglašava ZAVNOH Narodnim saborom Hrvatske. 

Predsjednik Predsjedništva Narodnoga sabora Hrvatske Vladimir Nazor povjerio je mandat za sastav vlade Vladimiru Bakariću, a on je predložio višestranačku vladu, koja se sastojala od četiri predstavnika KPH, petorice HSS-ovaca, četvorice predstavnika Srba iz Hrvatske i jednoga izvanstranačkog ministra. Sabor je zaključio rad odlukom o izborima za Ustavotvorni sabor Hrvatske (1946).

Odluke ZAVNOH-a imale su presudno značenje u hrvatskoj povijesti te su bile ustavno-pravni temelj Republike Hrvatske.