Subota 18.5.2024.

U dvadesetoj godini poginuo Nenad Ravlić, komesar Šibensko-trogirskog partizanskog odreda

Nenad Ravlić je rođen 11. svibnja 1924. godine u Splitu. Već u najranijoj mladosti kod njega se osjećao duh borbe protiv nepravde i izraženi osjećaj drugarstva.

Kada su fašisti napali Jugoslaviju Nenad se kao đak sedmog razreda Muške realne gimnazije odmah uključuje u ilegalnu borbu protiv okupatora. Tada je postao i član SKOJ-a. On sudjeluje u raznim akcijama i diverzijama: mrlja tintom talijanske natpise, prenosi i širi ilegalnu štampu i dr. Kada su fašisti uhapsili neke njegove drugove koji su rukovodili omladinskim akcijama u školi, on ih zamjenjuje, a uskoro postaje i rukovodilac srednjoškolskog omladinskog aktiva. Početkom 1943. godine Gimnazija je jednog dana osvanula puna letaka antifašističkog sadržaja s pozivom revolucionarnoj omladini da stupa u borbu. Za tu akciju bio je optužen Nenad Ravlić, ali kako fašisti nisu imali čvrstih dokaza, samo su ga privremeno istjerali iz škole. Nakon toga počeli su ga slijediti agenti talijanske policije, pa se morao povući u strogu ilegalnost. Više nije ni spavao kod svoje kuće. Kada su progoni učestali, napustio je Split i otišao u svibnju 1943. godine u partizane. Na oslobođenom i poluoslobođenom području trogirske zagore vršio je najprije dužnost terenskog političkog radnika, a zatim je postavljen za političkog komesara Šibensko-trogirskog partizanskog odreda.

U jesen 1943. godine Nenad Ravlić je bio ranjen, zbog čega je prebačen u Italiju na liječenje. Iako nedovoljno zaliječen, tražio je da ga se vrati u jedinicu, da nastavi borbu, što mu je i udovoljeno.
Kako je Šibensko-trogirski odred bio stalna opasnost za neprijatelja, to su ga Nijemci u više navrata pokušavali uništiti, ali im to nije polazilo za rukom. Noću, 4. srpnja 1944. godine Nijemci su opkolili selo Kotelje u kojem se nalazio Štab Odreda s tridesetak boraca. Slijedećeg dana u zoru komesar Ravlić je naredio borcima da se povlače, dok im je on sam štitio odstupnicu. U borbi je bio teško ranjen. Kada je potrošio sve metke, razbio je svoj puško-mitraljez, istrgao s odijela oznake političkog komesara i sakrio ih, kako neprijatelj ne bi saznao koga je ubio. Da ne bi pao živ u ruke nacista, posljednji metak iz svog pištolja ispalio je sebi u zatiljak. Mladi komesar Nenad Raviić herojski je pao. Bilo mu je tek 20 godina.

Ime Nenada Ravlića nosila je do 1990-ih splitska osnovna škola Dobri. Spomen-poprsje Nenada Ravlića, rad akademskog kipara Koste Angelija Radovanija nalazilo se u predvorju te osnovne škole. Djelomično je devastiran spomenik koji stoji mjestu njegove pogibije i na kojem stoji ovaj tekst:

NA OVOM JE MJESTU
HEROJSKI POGINUO
ZA TEŠKOG DOMOVINSKOG RATA
U BORBI S NADMOĆNIM
NJEMAČKIM OKUPATORSKIM SNAGAMA
NENAD RAVLIĆ
ROĐEN U SPLITU 11. V 1924.
POGINUO 5. VII 1944.
POLITIČKI KOMESAR
ŠIBENSKO TROGIRSKOG P. O.
NESEBIČAN I NEUSTRAŠIV BORAC
PLEMENITI TJEŠlTELJ STRADALACA
NEUMORNI RADNIK NA NARODNOJ NJIVI
VJERAN SVOJIM IDEALIMA
LJUBAVI I ŽRTVOVANJU ZA NAROD

Spomen ploča 70tih godina
Izvor: SUBNOR Šibenik
Spomen ploča danas
Izvor: Split kroz povijest
Grobnica Nenad Ravlića
Izvor: Privatna arhiva
Spomen-poprsje revolucionara Nenada Ravlića nalazilo se u predvorju istoimene škole. Poprsje je rad akademskog kipara Koste Angeli Radovanija.
Izvor: U spomen revoluciji