Četvrtak 18.4.2024.

Komentar na promociju knjige "Aleksandar od Jugoslavije"

Na promociju knjige Vuka Draškovića želimo prije svega reći ovo:
Ne postoji 100 godina nekakve Jugoslavije. Jugoslavija nastala prije 75 godina, koju je AVNOJ 1943. godine proglasio u Jajcu, potpuna je negacija Aleksandrove Jugoslavije.

Ne postoji nekakvih sto godina integralnog i unitarnog jugoslavenstva. Socijalistička Jugoslavija nastala je upravo kao radikalna negacija monarhističke i unitarističke države, čija su dinastija i srpska buržoazija (uz oportunističku asistenicju hrvatske i slovenske) brutalnom repsresijom suzbijale i nacionalne tendencije drugih naroda i široku borbu radnika i seljaka za boljim uvjetima života. Socijalistička Jugoslavija nastala je kao federalna i emancipacijska država, a zatim i samoupravna.

Vuk Drašković došao je u Zagreb promovirati knjigu o kralju Aleksandru, o kojem priča s neskrivenom fascinacijom, i predstaviti tešku dramu monarhističke države koja se borila za "integralno jugoslavenstvo" i protiv "terorističkih" komunista. Iako je Draškovićeva rekonstrukcija o kralju Aleksandru i monarhiji tek plod njegove razuzdane fantazije koja sa historijskom stvarnošču nema nikakve veze, on je svejedno nudi kao istinu.

Za Draškovića, čini se, sve bi bilo bolje samo da nije bilo tih njemu odvratnih komunista ("dodavši i da Tito nije ništa stvorio, nego da je Jugoslaviju dobio kao plijen."). No odgovor je da bi bolje bilo da nije Draškovića i četničke i antikomunističke opcije koju zastupa.