Ponedjeljak 24.6.2024.

Oj Kozaro!

 

Gdje god su dolazili partizani sa Kozare, narod je odmah prihvaćao njihovo kolo i zvao ga kozaračko kolo. Ubrzo je kozaračko kolo postalo omiljeno kod svih naroda i narodnosti u bivšoj Jugoslaviji.

Tako se pjesma o narodnooslobodilačkoj borbi se veoma brzo prenosila i širila. Pri pokretima jedinica u nove krajeve dolaze i nove pjesme. Pa je i kozaračko kolo došlo u sve krajeve Jugoslavije. Ovo je jedna od verzija napjeva:


Širite se, oj širite se
polje se okreće
(2x)

Oj Kozaro, joj oj Kozaro
moja gusta šumo
(2x)

U tebi je, joj u tebi je
partizana puno
(2x)

Koliko je, joj koliko je
na Kozari grana
(2x)

Još je više, joj još je više
mladih partizana
(2x)

Koliko je, joj koliko je
na Kozari lista
(2x)

Još je više, joj još je više
mladih komunista
(2x)

Drug je Tito, oj drug je Tito
izda naređenje
(2x)

Svi u borbu, oj svi u borbu
za oslobođenje
(2x)