Subota 20.7.2024.

Strijeljanje Mate Bujasa i drugova na Šubićevcu

13. listopada 1941. talijanski fašisti su strijeljali šestoricu šibenski omladinaca

Za vrijeme talijanske okupacije u Šibeniku je posebno omražen postao Antonio Šokon, tajnik Fašističke stranke rodom iz Šibenika, koji je tokom ljeta 1941. poslao u zatvor stotine građana, na desetine poslao u logor, neke poslao na streljanje, a i osobno ih ubijao. SKOJ-evci su odlučili likvidirati Šokona što su i učinili 11.10.1941. Nakon toka talijanski fašisti hapse 27 šibenskih omladinaca. Poslije dva dana batinanja jedanaest uhapšenika je pušteno na slobodu, deset odvedeno u internaciju, dok su ostala šestorica osuđena na smrt strijeljanjem. Osuđeni na smrt bili su omladinci Bujas Mate, Višić Blaž, Belamarić Ante, Junaković Drago, Vrljević Duško i Lasić Ivica. Gledajući u smrt, ti su omladinci klicali Partiji i Narodnooslobodilačkoj borbi, pljuvali na fašiste i dovikivali im, da će ih drugovi osvetiti. Strijeljanje je izvršeno na Šubićevcu 13. 10. 1941. godine.

U izvještaju kojega Francesco Centanze fašistički javni tužilac pri Vanrednom sudu za Dalmaciju 20. 10. šalje guverneru Bastianiniu izvještavajući ga o suđenjima koja su 13. i 14. 10. 1941. održana u Šibeniku i Splitu, među ostalim piše:

»Osuđenici, koji su za pretresa imali pasivno držanje, pretvarajući se kao da ne znaju talijanski jezik i tvrdeći da nikada nisu pripadali komunističkoj partiji niti da su kada slijedili tu nauku, te da se među sobom ne poznaju, saslušali su čitanje presude s očitim i razmetljivim cinizmom...
Prilikom prevoza na mjesto izvršenja smrtne kazne započeše da pjevaju internacionalu, ali su ušutkani energičnom i brzom intervencijom karabinjera koji su bili u pratnji...
Jedan od šibenski osuđenika, silazeći iz kamiona, kad je opazio sekretara mjesnog borbenog Fašia, upravio mu je riječi: »danas meni, sutra tebi« ...
Pred vodom za strijeljanje, oni koji su imali slobodne ruke izmijeniše komunistički pozdrav pružajući ruku stisnutom pesnicom i svi su klicali, sve dok ih plotuni nisu oborili: »Živio komunizam, živio Lenjin, živio Staljin, smrt Musoliniju, smrt Hitleru.«

Prvo brojnije strijeljanje rodoljuba u Šibeniku i njihovo herojsko držanje na stratištu snažno su odjeknuli ne samo u gradu, već i izvan njega. Smrt šibenskih omladinaca potaknula je mnoge rodoljube, naročito omladinu, na veću aktivnost, dovela u redove NOP-a nove borce. Simpatije naroda prema borcima za slobodu rasle su snagom, kojom je rasla njihova mržnja prema fašističkom okupatoru. U isto vrijeme u redovima okupatora sve više raste strah od osvete naroda za smrt njihove djece. Fašistima stalno lebdi pred očima raspoloženje, kojim su osuđeni omladinci išli u smrt. Postajalo im je sve jasnije, da se pred njihove pretenzije i u ovom gradu ispriječio bedem, koji se neće dati tako jednostavno oboriti.

Ilegalci su već 27.10. napadali samu zgradu predsjedništva Fascia, nakon što su je demolirali, naišli su na kamion talijanskih vojnika na kojeg su sasuli bombe. Fašisti ponovno hapse veći broj građana, dio šalju u logore, a četvoricu streljaju.

Crtice o kratkom životu omladine ubijene 13.10.1941.:

BUJAS MATE Ante — rođen 1920. u Šibeniku, učitelj, Hrvat.
U predratnoj Jugoslaviji pripadao je naprednoj srednjoškolskoj omladini. Kao đak i aktivni veslač »Krke« širi među omladinom napredne ideje. Već po ulasku talijanskog okupatora u Šibenik aktivno i organizirano radi za Narodno oslobodilački pokret. U 1941. godini postaje član KPJ.
Osnovna škola sagrađena u Crnici 1971. dvadeset je godina nosila njegovo ime.

VIŠIĆ BLAŽ Stjepana — rođen 1921. u Šibeniku, pekarski radnik, Hrvat.
Pripadao je naprednom radničkom pokretu. Aktivan je član USR-ovih sindikata. Član je Odbora Crvene pomoći. Još kao 16-godišnjak pokušao je otići u Španjolsku da se bori na strani republikanaca. To mu ne uspijeva, bio je uhapšen i zatvoren. Za NOP aktivno i organizirano radi od prvih dana okupacije. Sudjeluje u gotovo svim akcijama šibenske napredne omladine protiv talijanskog fašizma.

BELAMARIĆ ANTE-KINEZ Vlade — rođen 1914. u Šibeniku, inž. agronomije, Hrvat.
Pripadao je naprednom radničkom i studentskom pokretu. Od 1941. aktivno radi za NOP.

JUNAKOVIĆ DRAGO-DRAGELA Stipe —rođen 1919. u Šibeniku, student, Hrvat.
Pripadao je naprednom omladinskom i studentskom pokretu. Od 1941. godine aktivno i organizirano radi za NOP.

VRLJEVIĆ DUŠKO Miloša — rođen 1923. u Šibeniku, đak, Srbin.
Pripadao je naprednoj srednjoškolskoj omladini. Od prvih dana okupacije aktivno i organizirano radi za NOP, član je SKOJ-a.

LASIĆ IVICA Ante — rođen 1922. u SI. Brodu, bravarski radnik, Hrvat.
Prije rata živio je sa roditeljima u Šibeniku. Poslije završetka male mature odlazi u Zagreb na izučavanje bravarskog zadata. Pripadao je naprednoj srednjoškolskoj i radničkoj omladini i kao takav postaje član SKOJa. Bio je sekretar jednog aktiva SKOJa na predjelu Trnje i u željezničkoj radionici. Dolaskom ustaša na vlast hapšen je i zlostavljan. Lipnja 1941., na intervenciju oca, dolazi u Split i zapošljava se kao bravar u željezničkoj radionici. Od samog početka okupacije aktivno i organizirano je uključen u NOP. 11. listopada, za vrijeme posjeta roditeljima u Šibeniku, talijanski fašisti ga hapse i streljaju s još petoricom šibenskih omladinaca. 

Izvor:
Antifa Šibenik

Mate Bujas
Izvor: fb Muzej grada Šibenika