Četvrtak 18.4.2024.

Spomenik "Glasu Slavonije"

Uništen kao i tisuće drugih, no ne i zaboravljen

Na cesti od Kamenskog Vučjaka prema Zvečevu, u predjelu koji narod u ovom kraju zove Korlati, odvaja se šumski put dolinom potoka Krajčinovice, kojim se dolazi na Ravnu goru, tu na livadama Bistrice nalazio se spomenik "Glasu Slavonije", djelo Antuna Pejića. Na kvadratičnom postolju okomito su stajale dvije ploče oblika štampanog glasila. Na spomeniku je stajao ovaj natpis:

1943. - 1963. "GLAS SLAVONIJE"
GLAS JEDINSTVENE NARODNOOSLOBODILAČKE FRONTE U SLAVONIJI
AGITPROP OBLASNOG KOMITETA KPH ZA SLAVONIJU

Oko spomenika su bile postavljene ploče-putokazi koje su pokazivale mjesta gdje su se nekad nalazili dječji dom, štamparija, redakcija, Agitprop i relej. Dijeleći sudbinu većine od nekadašnjih 122 spomenika posvećenih NOB-u i žrtavama fašizma na području bivše općine Požega, i ovaj je početkom devedestih godina ciljano srušen.

"Glas Slavonije" je bilo glasilo JNOF-a za Slavoniju, koji je od rujna 1943. štampan u Ravnoj Gori. U kući Miška Supana bila je Tehnika Agitpropa Povjereništva CK KPH za Slavoniju gdje su i prvi put umnožene slike Tita u Slavoniji.

Zvečevo i njegova okolica u cijelosti su predstavljale partizansko spomen područje jer sve što je na Zvečevu, vezano je uz narodnu revoluciju. Tu su za vrijeme rata djelovale mnoge vojne i političke institucije: Štab II operativne zone, Povjereništva CK KPH za Slavoniju, Štab VI udarnog korpusa NOV i POJ, Oblasni komitet KPH, Oblasni komitet SKOJ-a, Oblasni odbor USAOH-a, Oblasni odbor AFŽ-a, Oblasni odbor JNF-a, Oblasni NOO za Slavoniju. U znak sjećanja na djelovanje tih institucija izgrađen je spomen-dom koji je nosio naziv "Treća operativna zona". Spomen dom se prvotno koristio za rehabilitaciju boraca, no s vremenom ga je preuzela tvrtka "Rade Končar". Ovo, nekada moćno poduzeće, uložilo je vlastita sredstva u nadogradnju hotelskog smještaja, pa je tako spomen-kompleks dobio i funkciju odmarališta i rekreativnog centra za radnike Končara. Objekt je u cjelosti spaljen. Pronašli smo video zapis iz lipnja 1991. kad su u spomen dom primljena djeca iz Černobila.

Izvor: Zarić, Borivoj. Povijesna sjećanja zapisana u kamenu. Stanje spomeničke antifašističke baštine Požeške kotline iz perioda Narodnooslobodilačkog rata 1941. – 1945. godine. Požega: Udruga antifašističkih boraca i antifašista – Požega, 2013.

Srušeni spomenik "Glasa Slavonije"
Spaljeni Spomen dom treće operativne zone