Utorak 18.6.2024.

Suvremeno ustaštvo u fazi nacionalne samodestrukcije želi likvidarati i FALIŠ

Video poruka podrške Borisa Budena festivalu FALIŠ

Nakon četiri godine postojanja Festivala alternative i ljevice Šibenik - FALIŠ, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odlučilo mu je znatno smanjiti financijsku potporu na samo 10.000 KN, čime je ugroženo održavanje petog FALIŠ-a, čija je središnja tema "100 godina Oktobarske revolucije", a podtema "500 godina reformacije Crkve".

Umanjenu potporu Ministarstva organizatori su odlučili odbiti, jer smatraju da se temelji isključivo na ideološkom protivljenju idejama FALIŠ-a te da za cilj ima postupno rušenje kvalitete programa i minoriziranje do ukinuća Festivala. Jedini način da FALIŠ nastavi postojati je preko crowdfunding kamanje. Stoga mole "crvenu pomoć" od prijatelja, istomišljenika i svih koji vjeruju da alternativa predatorskom kapitalizmu postoji te da je bolji svijet ipak moguć, ma koliko mu se protivio establišment podržan krupnim kapitalom.

Filizof Boris Buden koji je 2013. godine održao prvo predavanje na tek osnovanom FALIŠ-u danas je poslao video poruku podrške kampanji:

"Ono što se dogodilo sa šibenskim festivalom FALIŠ, dakle njegova likvidacija od strane Ministarstva kulture, posljedica je konačne uspostave ustaškog režima u Hrvatskoj. Kada kažem ustaštvo, onda mislim na bitnu razliku između onoga što je takozvano historijsko ustaštvo – to je ono što se dogodilo između 1941. i 1945. – i nečega što ja zovem strukturalno, suvremeno ustaštvo.

Odnos između prvog i drugog nije odnos ponavljanja. Nije riječ o tome da su ljudi ustaše zato što se oblače u ustaške uniforme i uzvikuju 'za dom spremni': ustaštvo se ne sastoji u citiranju historijskog ustaštva. Ustaštvo danas je politička forma u kojoj hrvatski nacionalizam prelazi u fazu nacionalne samodestrukcije. Dolazi do izražaja imanentna nesposobnost hrvatskog nacionalizma, svog tog domoljublja, uključujući i građanski, liberalni, soft nacionalizam, da proizvede društvene, ekonomske i kulturne efekte. Mi živimo među ruinama nečega što se nekada zvalo društvo. Šibenski festival je pokazao tu kvalitetu da socijalno artikulira svoju kulturnu poziciju – da obnavlja to razoreno društvo“