Nedjelja 25.9.2022.

Kad bi fašizam zauzeo vlast...

Iz domaćeg tiska krajem 1930-ih godina...