Srijeda 29.11.2023.

Ne brijem noge, brijem na NOB

Odgovor SKOJ-evki na govor mržnje zastupnika kanadske dijaspore generala Željka Glasnovića