Nedjelja 19.5.2024.

Zvijezda petokraka od stoljeća jedanaestog

Od stoljeća jedanaestog zvijezdu petokraku Hrvati štuju. Peterokraka zvijezda, geometrijski lik od triju isprepletenih istokračnih trokuta u antici je predstavljala magični simbol vječnosti. Česta je na starohrvatskoj pleternoj ornamentici. U kršćanstvu je ona simbol pet rana Isusovih. Simbol antifašističke borbe, pobjede, slobode i socijalističke revolucije.

Na slici je najpoznatiji primjer reljefa iz Jupiterova hrama u Splitu, koji je pretvoren u krstionicu u kojoj se nalazi poznati zdenac dekoriran pleternom ornamentikom, najvjerojatnije iz 11 st. Motiv je iskorišten za naslovnicu knjige Josipa Horvata "Politička povijest Hrvatske" iz 1989.

Zanimljivo da reprodukciju motiva petokrake i pletera nalazimo i na spomen obilježlju u Matuljima podignutom 1953. Spomenik je podignut "borcima i žrtvama fašističkog terora od 1941. do 1945. koji su dali svoje živote u borbi protiv okupatora za priključenje Istre Hrvatskoj i slobodu naše socijalističke domovine Jugoslavije".

Reprodukcija motiva na spomeniku u Matuljima iz 1953.
Reprodukcija motiva na spomeniku u Matuljima iz 1953.
Spomenik borcima i žrtvama fašizma u Matuljima
Petokraka sa zdenca krstionice u Jupiterovom hramu iz 11 st.